سوادكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سوادكوه

اندرخورا

اندرخورا

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
راستا

راستا

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
يونسى ملردى عليرضا

يونسى ملردى عليرضا

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قديرى بايعكلائى

قديرى بايعكلائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروى خرجى

خسروى خرجى

امار | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لطفيان شيردره

لطفيان شيردره

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بخشى

بخشى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آزرمى

آزرمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
شيرزادى كرمانى

شيرزادى كرمانى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عمادى

عمادى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميدى سنگدهى

حميدى سنگدهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:37:46 PM
Menu