بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بدره

محمودى امير

محمودى امير

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت بدره

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:58:29 AM
Menu