ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ابهر

خوئينى سيد سجاد

خوئينى سيد سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
نورى

نورى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاجى خانى

حاجى خانى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

زبان
مداحى

مداحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسن خانى

حسن خانى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمدحسينى

محمدحسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شكورى نيلوفر

شكورى نيلوفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بيگلرى فروزان

بيگلرى فروزان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امينى افشين

امينى افشين

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عليمردانى حميدرضا

عليمردانى حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هيدجى

هيدجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاظمى مائده

كاظمى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آفتابى

آفتابى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
حميدى فاطمه

حميدى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نجفعلى

نجفعلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فيروزى

فيروزى

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كوچكى آقائى سيده فاطمه

كوچكى آقائى سيده فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
افشارى محمدرضا

افشارى محمدرضا

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدلو محمدمهدى

محمدلو محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عزيزخانى

عزيزخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طارمى على آبادى

طارمى على آبادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
احمدخانى نگين

احمدخانى نگين

روانشناسي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قهرمانپور

قهرمانپور

تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گهواره بند

گهواره بند

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معروف خانى مهديه

معروف خانى مهديه

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى پور

كريمى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منفرديان

منفرديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محبى

محبى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رستگار

رستگار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقامحمدجماعت

آقامحمدجماعت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي ابهروخدابنده و خرم دره

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيرمحمدى فرد

شيرمحمدى فرد

مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمديها

محمديها

زبان وادبيات عربي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجى خانى مائده

حاجى خانى مائده

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسماعيلى مريم

اسماعيلى مريم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آفتابى

آفتابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بختيارى صابر

بختيارى صابر

ارتباطتصويري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

هنر
فتحى

فتحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كردبچه

كردبچه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرعليخانى

ميرعليخانى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عربلو

عربلو

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قارداش خانى

قارداش خانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مستعاله

مستعاله

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرسلى

مرسلى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پاكدل

پاكدل

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:18:36 AM
Menu