جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جنگل

امانى

امانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
لطفى احمد اباد

لطفى احمد اباد

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
6/3/2023 10:36:18 AM
Menu