دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دالاهو

اصحابى

اصحابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت گيلانغرب

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ماشينى

ماشينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خاموشى

خاموشى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نظرى پرديس

نظرى پرديس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باباحيدرى كيارش

باباحيدرى كيارش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى پناه

مرادى پناه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حياتى آرمين

حياتى آرمين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حياتى

حياتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داوديان

داوديان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيك پور

نيك پور

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/8/2023 12:52:32 PM
Menu