ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ريگان

تاك

تاك

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
الله آبادى

الله آبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زيد ابادى

زيد ابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چشمه نور

چشمه نور

جغرافيا | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دارباز

دارباز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرچراغخانى

ميرچراغخانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رنود

رنود

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پارسافر

پارسافر

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بامرى ژند

بامرى ژند

تاريخ | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين زاده مهدى آبادى

حسين زاده مهدى آبادى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سابكى ژند

سابكى ژند

مهندسي عمران | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شهيكى كيا

شهيكى كيا

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 7:03:20 AM
Menu