عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر عنبرآباد

قاعدى فرد

قاعدى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
احمدى امجزى

احمدى امجزى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
هوشمندزاده

هوشمندزاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى زهمكان عليرضا

نورى زهمكان عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى كاوه

احمدى كاوه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گج

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سرحدى

سرحدى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ايوبى پور

ايوبى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چيدان

چيدان

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
اسلامى زاخت

اسلامى زاخت

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهبودى

بهبودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محسنى نسب

محسنى نسب

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانش گر

دانش گر

فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شمس الدينى

شمس الدينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بيدشكى

بيدشكى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
چاره

چاره

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
دانشى

دانشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آتش زبان

آتش زبان

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نخعى

نخعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوچى نژاد كوهستان

بلوچى نژاد كوهستان

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سيفى

سيفى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بشنام

بشنام

علوم ورزشي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سيف الدينى سرحدى

سيف الدينى سرحدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاسمى

فاسمى

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غلام زاده دهپيش

غلام زاده دهپيش

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سنجرى نيا

سنجرى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درينى

درينى

مهندسي طبيعت | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مير احمدى پور محمد على

مير احمدى پور محمد على

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سابكى نژاد

سابكى نژاد

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بلوچ جبالبارزى

بلوچ جبالبارزى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع منصورى

زارع منصورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سرحدى

سرحدى

مهندسي برق | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
الچ

الچ

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پرنده

پرنده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمد يوسفى

احمد يوسفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پور كريمدادى

پور كريمدادى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى امجزى

احمدى امجزى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سالارى رضا آباد

سالارى رضا آباد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سالاركريمى على اكبر

سالاركريمى على اكبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گرگندى پور

گرگندى پور

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جمهورى محمد حسين

جمهورى محمد حسين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تاجيك

تاجيك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اقتدارى

اقتدارى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرشكارى

ميرشكارى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چهارشنبه پور جيرفتى

چهارشنبه پور جيرفتى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داورى

داورى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمديوسفى

احمديوسفى

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تاجيك

تاجيك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على توكلى

على توكلى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيميان

رحيميان

علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقرى نيا

باقرى نيا

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بردانيا

بردانيا

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
بارانى پور

بارانى پور

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خالصى

خالصى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شهرخى دوسارى

شهرخى دوسارى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پايكار

پايكار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بلادره

بلادره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى رابر

مرادى رابر

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ديبمهر

ديبمهر

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشارمنش

افشارمنش

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالار بارده

سالار بارده

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آيين

آيين

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسدى خاتونكى

اسدى خاتونكى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهنى

مهنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رودبارى

رودبارى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گروئى ساردو

گروئى ساردو

مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گروهى ساردو

گروهى ساردو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طريقى

طريقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
روشنى

روشنى

هنراسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مسكائى

مسكائى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سالارى فرد

سالارى فرد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صديقى

صديقى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شكوهى

شكوهى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيك نفس دهقانى

نيك نفس دهقانى

مهندسي طبيعت | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى نزاد

حيدرى نزاد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيلرا

پيلرا

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
داريا

داريا

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمس الدينى

شمس الدينى

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دارياب

دارياب

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مهندسي طبيعت | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى انصارى

عبدالهى انصارى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
گروهى

گروهى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهنى بى زنوئيه

مهنى بى زنوئيه

علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مشايخ امجزى

مشايخ امجزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اله الهى

اله الهى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
توكلى جوزورك

توكلى جوزورك

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لطفى مهروئيه

لطفى مهروئيه

جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ساردوئى نژاد

ساردوئى نژاد

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
تاجيك

تاجيك

علوم ورزشي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ساردويى

ساردويى

فيزيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 4:22:48 AM
Menu