ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ملكان

فنايى محمدرضا

فنايى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

جهانگردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اكبرى قندهار

اكبرى قندهار

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
سليمانى ملكى

سليمانى ملكى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پوررضا كوثر

پوررضا كوثر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امام دوست مباركى حانيه

امام دوست مباركى حانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسينى مهدى

حسينى مهدى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پور على پرچين بلاغ

پور على پرچين بلاغ

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فيروزيان صنم

فيروزيان صنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهانى آرمين

جهانى آرمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بنده على زاده

بنده على زاده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
الفتى امير حسين

الفتى امير حسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زرين كلاه

زرين كلاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خزاعى لكى رسول

خزاعى لكى رسول

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
راضى

راضى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نايب سحر

نايب سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نريمانى اسلامى

نريمانى اسلامى

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نجف نيا

نجف نيا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اشتك احمد

اشتك احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:06:53 PM
Menu