سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سراب

مرادى سعيد

مرادى سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برى كلك آبادى

برى كلك آبادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوادى زهرا

جوادى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صديق

صديق

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرجى على

فرجى على

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حاجى محمدى شيره جينى حسين

حاجى محمدى شيره جينى حسين

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مكرمى اصل

مكرمى اصل

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفرى نسب فرزين

صفرى نسب فرزين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسافرى

مسافرى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعيدى امين

سعيدى امين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انورى شربيان

انورى شربيان

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينعلى زاده

حسينعلى زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودنسب

محمودنسب

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناصرى چرلو

ناصرى چرلو

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/2/2023 9:34:52 PM
Menu