فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فريدونشهر

خودسيانى مهرزاد

خودسيانى مهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
صفرى محسن

صفرى محسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اكبرى بهنام

اكبرى بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باتوانى

باتوانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يسليانى على

يسليانى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:10:37 PM
Menu