باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باغ بهادران

مجيدى

مجيدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كرباسيان

كرباسيان

حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
امينى

امينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

شيمي کاربردي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يارى

يارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسرويان

خسرويان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حقانى

حقانى

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابراهمه

ابراهمه

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابن على

ابن على

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتاحيان

فتاحيان

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفريان

جعفريان

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسايى

موسايى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حقانى

حقانى

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريميان فاطمه

كريميان فاطمه

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرامتيان

كرامتيان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فتاحيان

فتاحيان

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محموديان

محموديان

فيزيک|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهادرانى

بهادرانى

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/10/2023 9:34:28 PM
Menu