باغملك

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باغملك

مهدوى فرد محمد

مهدوى فرد محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سليمانى زينب

سليمانى زينب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
يزدان پناه آناهيتا

يزدان پناه آناهيتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كردى

كردى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى راد حجت الله

احمدى راد حجت الله

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شاه اميرى

شاه اميرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تامرادى

تامرادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سروستانى

سروستانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ممبينى

ممبينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تاجرزاده

تاجرزاده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
موسوى زاده

موسوى زاده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صيدى زاده محمدرضا

صيدى زاده محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شهپرى اكبر

شهپرى اكبر

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت صنعتي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كمرى

كمرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سروستان

سروستان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى برد بران

مرادى برد بران

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رفعيى

رفعيى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بنارى

بنارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طاهرى فر

طاهرى فر

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

فيزيک|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آتش بار

آتش بار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاميرى

شاميرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى ممومبينى

كاظمى ممومبينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مددى

مددى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شااميرى

شااميرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حمزه پور

حمزه پور

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سروستانى

سروستانى

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عيدى پور

عيدى پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وكيلى فر

وكيلى فر

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرايش

آرايش

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقدسى خو

تقدسى خو

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آتشى

آتشى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سروستانى

سروستانى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/1/2023 3:22:11 AM
Menu