مهران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مهران

باباخانى

باباخانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فكورى

فكورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام-بومي استان ايلام / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:21:26 PM
Menu