خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خورموج

مظفرى حديث

مظفرى حديث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
كركى مجرد عليرضا

كركى مجرد عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
جهانگيرى جاويد

جهانگيرى جاويد

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
شوقى

شوقى

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدالشاهى فاطمه زهرا

عبدالشاهى فاطمه زهرا

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كردستانى منفرد محسن

كردستانى منفرد محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى نژاد على

حاجى نژاد على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قيطاسى

قيطاسى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشمى ضياءالدين

هاشمى ضياءالدين

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زنديه

زنديه

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زنديه

زنديه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

فيزيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لارى مجرد

لارى مجرد

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سليمى پور آرشام

سليمى پور آرشام

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مشايخى مجرب

مشايخى مجرب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فقيه

فقيه

علوم مهندسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بحرانى

بحرانى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهديان

مهديان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان بوشهر / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جواديان

جواديان

مهندسي مکانيک|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى مطلق زهراء

حيدرى مطلق زهراء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-بومي استان بوشهر / مناطق محروم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورآسيايى عليرضا

پورآسيايى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 3:15:04 AM
Menu