پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر پارس‌آباد مغان

اجمالى

اجمالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
محمدزاده ابراهيم

محمدزاده ابراهيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
لطفى بگلو مهدى

لطفى بگلو مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
وثوقى حمزه خانلو

وثوقى حمزه خانلو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عالش زاده

عالش زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مراد قره خان بيگلو

مراد قره خان بيگلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عبادى پيمان

عبادى پيمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
پنداشته

پنداشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفرى مرتضى

جعفرى مرتضى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قنبريان

قنبريان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دولتخواه

دولتخواه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مراد شهروز

مراد شهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
منصور

منصور

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تالانه

تالانه

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مناف زادگان

مناف زادگان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورحسين

پورحسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عادل

عادل

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسوار

اسوار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عمران زاده سياوش

عمران زاده سياوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نمازى حسن

نمازى حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كهربايى سحر

كهربايى سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
على نژاد عرفان

على نژاد عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرهود بيگديلو

فرهود بيگديلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصيرزاده على

نصيرزاده على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دشتى

دشتى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
همتى

همتى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نويديان

نويديان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صورى

صورى

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محسن زاده

محسن زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانپور

سلطانپور

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حمادى زهرا

حمادى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفيعى ليلا

شفيعى ليلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-بومي استان اردبيل / مناطق محروم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانزاده

خانزاده

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شيرى حسن

شيرى حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پاكروان ياشار

پاكروان ياشار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بك اوغلى

بك اوغلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پوراحمد

پوراحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دادرسى بهنام

دادرسى بهنام

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هلالى

هلالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا خواه

رضا خواه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظر

نظر

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عابدى شادى

عابدى شادى

نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
خلدى نيا

خلدى نيا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانديده

جهانديده

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوانى

جوانى

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آزاد مرد

آزاد مرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانزاده

قربانزاده

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى شهروز

اكبرى شهروز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلدى فر

خلدى فر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليمى وروجنى

سليمى وروجنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گنجى مغانلو

گنجى مغانلو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانبخش ميثم

جهانبخش ميثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پور اسمعيل

پور اسمعيل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى بيگدلو

رستمى بيگدلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جهانگيرزاده

جهانگيرزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قليزاده

قليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:40:54 AM
Menu