در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر در‌گز

باوقار

باوقار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
پورنورى

پورنورى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مصرى

مصرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قربانزاده زهرا

قربانزاده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آماده حسين

آماده حسين

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شاه محمدى نيلوفر

شاه محمدى نيلوفر

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
گنج بخش امين

گنج بخش امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قنبرى محمودآبادى

قنبرى محمودآبادى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رحيمى مهديه

رحيمى مهديه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قوچى على

قوچى على

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سرورى

سرورى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حيدرى محسن

حيدرى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرى آريا

اميرى آريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرخى دربندى

فرخى دربندى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعتمادى فر

اعتمادى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جلايرى

جلايرى

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبر

اكبر

روانشناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوروزيان

نوروزيان

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مجيدى فرد

مجيدى فرد

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/11/2023 1:47:47 AM
Menu