خان ببين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خان ببين

جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حميدى ژاله

حميدى ژاله

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مير

مير

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى جهانگير سيده نرگس

حسينى جهانگير سيده نرگس

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
على مردانى

على مردانى

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/2/2023 7:59:30 PM
Menu