دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دالاهو

قيطولى قلعه زنجيرى

قيطولى قلعه زنجيرى

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
نجفى فر

نجفى فر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صادقى سرچقايى مهتاب

صادقى سرچقايى مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
همتى بى نهرى

همتى بى نهرى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يارى

يارى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 11:41:43 PM
Menu