سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سنقر

واحدى ثنا

واحدى ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قبادى بيستونى

قبادى بيستونى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمد حسين

ابراهيمى محمد حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پيشوايى علوى سجاد

پيشوايى علوى سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمى پويا

قاسمى پويا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قهرمانى زاهد

قهرمانى زاهد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خالقى ميلاد

خالقى ميلاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:45:58 AM
Menu