كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كوناني

اميدى فنبرى

اميدى فنبرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كونانى محسن

كونانى محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طرهانى

طرهانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
6/10/2023 4:33:06 AM
Menu