قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قلعه گنج

شهدوستى

شهدوستى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدى كهن ميرزا

احمدى كهن ميرزا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جامگوهرى

جامگوهرى

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سالميان رسول

سالميان رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تازه گل

تازه گل

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسنى جاز

حسنى جاز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چترسيماب

چترسيماب

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دادخدايى نژاد

دادخدايى نژاد

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
چترسيماب

چترسيماب

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ده بالايى

ده بالايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جعفرى جاز

جعفرى جاز

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كرمى حوت

كرمى حوت

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اباد

اباد

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ماندگارى

ماندگارى

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بخرد

بخرد

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مسندانى

مسندانى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدى كهنعلى

احمدى كهنعلى

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى كهنعلى

احمدى كهنعلى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوازنده

نوازنده

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالارى كهورزيرى

سالارى كهورزيرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پوركريميان

پوركريميان

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمشكى پور

رمشكى پور

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرميان

كرميان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موريان زاده سجاد

موريان زاده سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئيسى آهوان

رئيسى آهوان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهبازى

بهبازى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ببربيان

ببربيان

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورآبادى

نورآبادى

جغرافيا|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چترسيماب

چترسيماب

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اورتينى

اورتينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى چاه باغى

حيدرى چاه باغى

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

مهندسي شيمي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دادخدائى پور

دادخدائى پور

علوم قران وحديث|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
چكين

چكين

جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسنى روهينا

حسنى روهينا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورحسنى

پورحسنى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خوبيارى پور

خوبيارى پور

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خارايى

خارايى

باستان شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طالبى فرد

طالبى فرد

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
دستجردى

دستجردى

مردم شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:41:10 PM
Menu