شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار

حسنى

حسنى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

7سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
سركش

سركش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
گرشاسبى

گرشاسبى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خانعلى زاده ايمانى

خانعلى زاده ايمانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نفر

نفر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
افروزه محدثه

افروزه محدثه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
نيل قاز

نيل قاز

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدى محمدحسين

محمدى محمدحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادى آرمين

مرادى آرمين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
احمدى محمد امين

احمدى محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بنى على

بنى على

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طيار ازاد

طيار ازاد

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
آشيانى

آشيانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جوانشيررهورد

جوانشيررهورد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كنعانى ناميانى عليرضا

كنعانى ناميانى عليرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسى صارمى عطيه

عباسى صارمى عطيه

فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بابايى محمدرضا

بابايى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بازگير نغمه

بازگير نغمه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

5سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
كنعانى سرچشمه مجتبى

كنعانى سرچشمه مجتبى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدى ثنا

محمدى ثنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پروين آرمين

پروين آرمين

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
معصومى

معصومى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جوادى مقدم

جوادى مقدم

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
خادم

خادم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بصيرت رضا

بصيرت رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نيك روش

نيك روش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خودروى ماورديانى

خودروى ماورديانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داسدار

داسدار

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لايقى رامندى

لايقى رامندى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قصبه

قصبه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايران نژاد نيرى

ايران نژاد نيرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شمشادى فر سروش

شمشادى فر سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

6سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نورى شجاع خانلو

نورى شجاع خانلو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدى نسب

احمدى نسب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
روزگار

روزگار

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهمنى امير محمد

بهمنى امير محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدى عليرضا

احمدى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
لطفى فائزه

لطفى فائزه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طريقى اصغر

طريقى اصغر

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاحى پوريا

فلاحى پوريا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شريف پور

شريف پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقر زاده

باقر زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيراحمدى اردبيلى

نيراحمدى اردبيلى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مراد بيگى سيد حسام الدين

مراد بيگى سيد حسام الدين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرادى عليرضا

مرادى عليرضا

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
برغانى فراهانى

برغانى فراهانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى كهريزسنگى

قربانى كهريزسنگى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على پور چوكامى

على پور چوكامى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قدميارى امير رضا

قدميارى امير رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صانعى

صانعى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على بلندى

على بلندى

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روحى

روحى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذوقى اصغر پور سعيد

ذوقى اصغر پور سعيد

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمد كريمى فاطمه

محمد كريمى فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پادكان

پادكان

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
راهپيما

راهپيما

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحيمى قره شيران

رحيمى قره شيران

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرزانه محسن

فرزانه محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رسائى فربد

رسائى فربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مهدى پور

مهدى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
ميرحاجيان

ميرحاجيان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمى نيا

فاطمى نيا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک / غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عينى عليرضا

عينى عليرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غياثيان

غياثيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبدالحميدى

عبدالحميدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قشلاقى

قشلاقى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
مسافرى

مسافرى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاهه

كاهه

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بنى نژاد

بنى نژاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تبارى بهزاد

تبارى بهزاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قاسمى بهاره

قاسمى بهاره

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دالايى

دالايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
ملك پور شهركى

ملك پور شهركى

شيمي محض|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
باقرلو فرزام

باقرلو فرزام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مصلحى الاله گورابى

مصلحى الاله گورابى

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرزبان محمد

مرزبان محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مير مرضيه

مير مرضيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شريفى اردانى حديث

شريفى اردانى حديث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

4سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ميرزائى على

ميرزائى على

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هادوى نيا

هادوى نيا

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارع عفيفى

زارع عفيفى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سبعوسيان

سبعوسيان

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايروانى

ايروانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خلخالى

خلخالى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خواجه لو

خواجه لو

شيمي محض|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آخوندى سپهر

آخوندى سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كلانترى نگين

كلانترى نگين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهرامى عرفان

بهرامى عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفربگلو فريبا

جعفربگلو فريبا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محبوبى كيسمى

محبوبى كيسمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاكسار مقدم محمد

خاكسار مقدم محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نورى مصطفى

نورى مصطفى

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريمى پريسا

كريمى پريسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسينى سيد ياسر

حسينى سيد ياسر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجمى سهيلا

نجمى سهيلا

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اويسى

اويسى

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاشانى بزچلوئى

كاشانى بزچلوئى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسف زاده

يوسف زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تمسك فيروز جائى

تمسك فيروز جائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجبلو حميدرضا

رجبلو حميدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقوائى پريسا

تقوائى پريسا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جديدى فاطمه

جديدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صنيعى

صنيعى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسنى انزابى

حسنى انزابى

اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبداله ئى

عبداله ئى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رئوف

رئوف

زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
خزائى

خزائى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجفى زاده

نجفى زاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلمبادانى

جلمبادانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رزازيان

رزازيان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوراللهى عارفه

نوراللهى عارفه

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اپرا

اپرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمتى سوگند

رحمتى سوگند

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلى نژاد گلعذانى

قلى نژاد گلعذانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى دلجو

احمدى دلجو

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صدوقى

صدوقى

مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آجورلو

آجورلو

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قهرمانى گاوينه رودى

قهرمانى گاوينه رودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه آبادى

شاه آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قره داشى

قره داشى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صابرى حسين آبادى

صابرى حسين آبادى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احدى

احدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهارلو

بهارلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاضل نژاد آتوسا

فاضل نژاد آتوسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آقايى پور دهكاء ساناز

آقايى پور دهكاء ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كمالى سيرچى نفيسه

كمالى سيرچى نفيسه

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باليسنى زهرا

باليسنى زهرا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
سيرجانى

سيرجانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوش نشين

خوش نشين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده سراب

محمدزاده سراب

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پازانى

پازانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى چكوورى

ابراهيمى چكوورى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عابدى ناميله

عابدى ناميله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نبى زاداروشكى

نبى زاداروشكى

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاداش هفشجانى

پاداش هفشجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نفيسى ساره

نفيسى ساره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايروانى

ايروانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمديان ميلاد

محمديان ميلاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گلشن عاطفه

گلشن عاطفه

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيف موسوى

سيف موسوى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميريزدگرد

اميريزدگرد

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خواجوى

خواجوى

معماري داخلي|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميدوارنياول

اميدوارنياول

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خان محمدى

خان محمدى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفنديار

اسفنديار

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گندمى

گندمى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منشى

منشى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاح زاده

فلاح زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

زبان
فريدونى

فريدونى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مظفرى صحنه سرائى

مظفرى صحنه سرائى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موگوئى

موگوئى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اثنا عشرى نامقى سيده هدى

اثنا عشرى نامقى سيده هدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيانى ستايش نرگس

كيانى ستايش نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فريبا

ابراهيمى فريبا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد سلطان آبادى سيده مليكا

قاسمى نژاد سلطان آبادى سيده مليكا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصلح كل تپه سپيده

مصلح كل تپه سپيده

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغرزاده مهتاب

اصغرزاده مهتاب

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خليلى سرشكه

خليلى سرشكه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سپهرى

سپهرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هفت لنگى

هفت لنگى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قناعتى كاشانى

قناعتى كاشانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدامينى

محمدامينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرآخورى

ميرآخورى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيات

بيات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كوهسارى

كوهسارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربيعى حسن آباد

ربيعى حسن آباد

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالارونديان

سالارونديان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معبودى

معبودى

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قياسوند

قياسوند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عظيمى ساريخان بگلو

عظيمى ساريخان بگلو

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى سلوشى

قربانى سلوشى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مينائى

مينائى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جافرى

جافرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ستايش سارائى

ستايش سارائى

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مروتى

مروتى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سياحى قور قورى

سياحى قور قورى

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لالى دوليسكانى

لالى دوليسكانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ستايش سارائى

ستايش سارائى

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسمعلى جعفرقلى اوشاغى

اسمعلى جعفرقلى اوشاغى

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليزاه

عليزاه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حقيقت پژوه فرد

حقيقت پژوه فرد

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين نژاد

حسين نژاد

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوذرى

نوذرى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نفريه

نفريه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طباطبائى تبريزى

طباطبائى تبريزى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اردهه آرمان

اردهه آرمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباس نژاد فاطمه

عباس نژاد فاطمه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذوالقدرى عليرضا

ذوالقدرى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميدى خواه محمد

حميدى خواه محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارع كار مقدم

زارع كار مقدم

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على مردانى

على مردانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين

حسين

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حميدى

حميدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استواربيمرغى

استواربيمرغى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقاجانلو

آقاجانلو

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيرعلى بيگى فاطمه

شيرعلى بيگى فاطمه

بازيگري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
غفورى محدثه

غفورى محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودى صدف

محمودى صدف

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صنعتى پرى ناز

صنعتى پرى ناز

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وزينى جوان نيره

وزينى جوان نيره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى اوزومچلوئى

محمدى اوزومچلوئى

زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حق شناس

حق شناس

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
انصارى شهيد

انصارى شهيد

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روستايى

روستايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شفيعى ثابت

شفيعى ثابت

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيدگل

بيدگل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرى تنكابنى

باقرى تنكابنى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اجلى

اجلى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نفر

نفر

مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قملاقى

قملاقى

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاج نوروزى

حاج نوروزى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على مراديان

على مراديان

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افسرى

افسرى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رنجدوست علمدارى

رنجدوست علمدارى

امار|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باسامى قينرجه

باسامى قينرجه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجى حيدرى

حاجى حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بداقى سراسكان اميد

بداقى سراسكان اميد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورى فرد

نورى فرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مجرد تازه آباد

مجرد تازه آباد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خسروانى

خسروانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مروارى

مروارى

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيوان فر

كيوان فر

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دلاور

دلاور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاج حسنى

حاج حسنى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جبارى نژاد كرمانى

جبارى نژاد كرمانى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجى ملا رضائى هدش

حاجى ملا رضائى هدش

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقرى بلغه تيمورى

باقرى بلغه تيمورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احدزاده داشبلاغ

احدزاده داشبلاغ

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباس زاده هوشيار

عباس زاده هوشيار

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزائى آيناز

ميرزائى آيناز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضايى خيرى مژگان

رضايى خيرى مژگان

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدرى كرده مهين

حيدرى كرده مهين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پارساتبار

پارساتبار

باستانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
لطفى

لطفى

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
همتى

همتى

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گل محمدبيگى

گل محمدبيگى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايمانلو

ايمانلو

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمددوست ششكل

محمددوست ششكل

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

رياضيات وکاربردها|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آبش زاده قره تپه

آبش زاده قره تپه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

حسابداري|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صدقى

صدقى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيمى ياشار

رحيمى ياشار

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ريحانى مالفجانى مهديه

ريحانى مالفجانى مهديه

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفورى

غفورى

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
گله دار

گله دار

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقايى ميبدى

آقايى ميبدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برقى

برقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على وند

على وند

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحى سارا

صالحى سارا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمديان صومعه

محمديان صومعه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فتحى شادهى

فتحى شادهى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خيشابه

خيشابه

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالك رحمانى

سالك رحمانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحيمى نسب

رحيمى نسب

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رهگذر

رهگذر

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رهگذر

رهگذر

جغرافيا|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اوغازيان

اوغازيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسويان

موسويان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بابامرادى

بابامرادى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
لطف عراقى

لطف عراقى

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اجاقى

اجاقى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالرحمانى

عبدالرحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آهنگرانى فراهانى

آهنگرانى فراهانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاج منوچهرى فاطمه

حاج منوچهرى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
غفارى كرهرودى

غفارى كرهرودى

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فايق

فايق

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غفورى قطب آبادى

غفورى قطب آبادى

علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رهگذر

رهگذر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهاجر مازندرانى

مهاجر مازندرانى

علوم ورزشي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ناظم مغانلو

ناظم مغانلو

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سحاب شعبانى

سحاب شعبانى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:05:13 AM