زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زيدون

جوهرى اصل

جوهرى اصل

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
ازادى خوى

ازادى خوى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايراندوست

ايراندوست

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ساداتى

ساداتى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
6/2/2023 10:21:15 PM
Menu