آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آبادان

پورفياض

پورفياض

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
بحريه

بحريه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

5سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
پوريوسف

پوريوسف

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خطيب زاده

خطيب زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آقاپور

آقاپور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بهرامى مقدم حسين

بهرامى مقدم حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى نسب

عباسى نسب

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كيخائى

كيخائى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خنافره

خنافره

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هاچم بچارى زهرا

هاچم بچارى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خيرى اباديان

خيرى اباديان

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفى خانى قلى زاده

صفى خانى قلى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليپور رضا

عليپور رضا

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فتحى مهسا

فتحى مهسا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عابدى على

عابدى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موسوى سيده ناهيد

موسوى سيده ناهيد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرهادوند

فرهادوند

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بردخوانى

بردخوانى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آل ناصر

آل ناصر

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صدرانيا فاطمه ياس

صدرانيا فاطمه ياس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسماعيل مقدم

اسماعيل مقدم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدالرضائى مدنى فائزه

عبدالرضائى مدنى فائزه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سپه وند

سپه وند

مهندسي شيمي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هلالى

هلالى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورفرخ

پورفرخ

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قلعه گلاب زيتانى

قلعه گلاب زيتانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بشير روحله

بشير روحله

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلاوند محسن

قلاوند محسن

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحيان

صالحيان

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مالكى

مالكى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خوشبخت

خوشبخت

مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صميمى نيا

صميمى نيا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خنافرى پور

خنافرى پور

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن باقرى جمال

حسن باقرى جمال

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبداللهى محمد

عبداللهى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بچارى پورمحمدى

بچارى پورمحمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نژادمطورى

نژادمطورى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرجى بهبهانى زاده

فرجى بهبهانى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بغلانى

بغلانى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بالى زاده

بالى زاده

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اقاجرى

اقاجرى

معماري داخلي / دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقان بناركى

دهقان بناركى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم- بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طباطبايى سيده زهرا

طباطبايى سيده زهرا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معرفاوى

معرفاوى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عبودى

عبودى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رفيعى نژاد

رفيعى نژاد

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرك زن

كرك زن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فولادوند

فولادوند

مخابرات والکترونيک دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سامرى

سامرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كيانى مطلق جونقانى

كيانى مطلق جونقانى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجم سهيلى

نجم سهيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدنژاديان

محمدنژاديان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باورساد چشمه پور

باورساد چشمه پور

فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غردائى سعيدى

غردائى سعيدى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اتمان زاده

اتمان زاده

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجادى زاده

سجادى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهدارى

دهدارى

مهندسي عمران / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الماسى معدنى

الماسى معدنى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضاوى

رضاوى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهانيان

فرهانيان

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
البو صوفى

البو صوفى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوى نسب

موسوى نسب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان-

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جزيره

جزيره

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روزبازار

روزبازار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلرنگى

گلرنگى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسيحى

مسيحى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گردونى

گردونى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرحانى

فرحانى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قلى نيا

قلى نيا

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بچارى

بچارى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حياتيان

حياتيان

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بنارى پور

بنارى پور

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بحرانى

بحرانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتاح زاده

فتاح زاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تراكمى

تراكمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طرفى

طرفى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاهرى

قاهرى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / مناطق محروم-بومي شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،شادگان واروندکنار

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غانمى منصورى

غانمى منصورى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي پزشکي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصيفى بنى طرفى

نصيفى بنى طرفى

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قطينه

قطينه

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كنگانى

كنگانى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
انداوه

انداوه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شالو

شالو

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ياسرى

ياسرى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كردستانى

كردستانى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خوانچه زر

خوانچه زر

فيزيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سيد طالبى

سيد طالبى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شيدائى

شيدائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خزاعل

خزاعل

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خيرى

خيرى

معماري داخلي / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مسعود نيا

مسعود نيا

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محسينى

محسينى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قيم

قيم

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ضرغامى

ضرغامى

مهندسي نفت / موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محسناوى

محسناوى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اذرى فر

اذرى فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صيادپيشه

صيادپيشه

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:58:33 PM
Menu