سروستان شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سروستان شيراز

رضايى

رضايى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شفيعى سروستانى

شفيعى سروستانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بابايى سروستانى محمدحسين

بابايى سروستانى محمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزى حميد

نوروزى حميد

مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گرگى سروستانى

گرگى سروستانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حاج قربانى

حاج قربانى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حبيب نيا

حبيب نيا

مديريت صنعتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مومنى نسب

مومنى نسب

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميدى خانكهدانى

اميدى خانكهدانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كمالى سروستانى

كمالى سروستانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:39:31 AM
Menu