كياسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كياسر

مهدى نژاد

مهدى نژاد

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد كياسرى

مهدى نژاد كياسرى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدى كياسرى

سعيدى كياسرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:23:13 PM
Menu