بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بدره

پيرى

پيرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لارتى

لارتى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضوانى فر

رضوانى فر

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عبداللهى رضا

عبداللهى رضا

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ايلام / شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بالاوندى

بالاوندى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
باباخانى

باباخانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كونانى منفرد على رضا

كونانى منفرد على رضا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حلاج

حلاج

مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كنارى

كنارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قيطاسى

قيطاسى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 6:21:06 PM
Menu