كيش

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كيش

سلطا نى كوثر

سلطا نى كوثر

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

فلسفه / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 12:49:52 AM
Menu