خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خورموج

قريشى

قريشى

علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شريف نژاد عليرضا

شريف نژاد عليرضا

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نيرو

نيرو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زائرى

زائرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قائدى خورموجى زهرا

قائدى خورموجى زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبدى

عبدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهى پور

بهى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مردانلو پيمان

مردانلو پيمان

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فقيه زهرا

فقيه زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمزئيان مطلق

حمزئيان مطلق

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع مرضيه

زارع مرضيه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضايى رحيمى

رضايى رحيمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بى ريا

بى ريا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 9:20:59 PM
Menu