سرباز راسك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرباز راسك

دهقانى

دهقانى

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريسى سعيد

ريسى سعيد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آسكانى

آسكانى

زيست شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طايفى

طايفى

اقتصادکشاورزي - مجتمع اموزش عالي سراوان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جنگى زهى

جنگى زهى

اقيانوس شناسي - دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جنگى داد

جنگى داد

مهندسي علوم باغباني - دانشگاه ولايت -ايرانشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملازيى

ملازيى

جغرافيا / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ملازيى

ملازيى

باستان شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صبورى

صبورى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/4/2023 9:10:23 PM
Menu