هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر هفشجان

محمد زاده

محمد زاده

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلطانى شكيلا

سلطانى شكيلا

مديريت دولتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
افسانه

افسانه

جغرافيا / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شيخ

شيخ

مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سبزى پور

سبزى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عالى پور

عالى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهيمى پريان

ابراهيمى پريان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رمضانى مينا

رمضانى مينا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ياسوج / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/10/2023 10:28:23 PM
Menu