مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مروست

رستگارى مروست

رستگارى مروست

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
وكيلى قاسم آباد

وكيلى قاسم آباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعيان

زارعيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجب پور زهرا

رجب پور زهرا

مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جورست

جورست

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كار انديشان محمد تقى

كار انديشان محمد تقى

روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وكيلى

وكيلى

علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تيموريان

تيموريان

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رنجبر ابوالفضل

رنجبر ابوالفضل

علوم سياسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 9:45:58 PM
Menu