سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سقز

احمدى نوين

احمدى نوين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
رحيمى سراجگاه سامان

رحيمى سراجگاه سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نشسته

نشسته

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فتحى كوچه طلا

فتحى كوچه طلا

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كرميان بهاره

كرميان بهاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيدى سولاكان سيد نيما

سيدى سولاكان سيد نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد پور مبين

محمد پور مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيه‌‌ كيومرث

سيه‌‌ كيومرث

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيدقادرى

سيدقادرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسينى نسب

حسينى نسب

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طاطائى روژين

طاطائى روژين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاه ويسى

شاه ويسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيدى سولاكان سيد ميلاد

سيدى سولاكان سيد ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دباغى

دباغى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رشيدزاده مهرداد

رشيدزاده مهرداد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصرالله زاده

نصرالله زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مام خضرى درويشعلى

مام خضرى درويشعلى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رسولى افضل

رسولى افضل

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امين پور

امين پور

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خضرى سحر

خضرى سحر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آغرل

آغرل

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عبداله پور

عبداله پور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن پور ياسين

حسن پور ياسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قانعى قشلاق اهون

قانعى قشلاق اهون

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بنفشه

بنفشه

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اسعدى

اسعدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصراللهى

نصراللهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آرزوى

آرزوى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتاح زاده نرگس

فتاح زاده نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادريان

قادريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
راه نشين

راه نشين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صافى خوشقشلاقى

صافى خوشقشلاقى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صالح پور

صالح پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيك نفس

نيك نفس

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رسوليان

رسوليان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهلتى

مهلتى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پيروزى

پيروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى مقدم

ابراهيمى مقدم

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدخدا

عبدخدا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاكه برائى

كاكه برائى

فقه شافعي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قهوچى زاده

قهوچى زاده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك بين

نيك بين

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى هفتاش

حسنى هفتاش

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

فيزيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورشامحمد

پورشامحمد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفى پارسانيان

يوسفى پارسانيان

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وكيلى

وكيلى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاكنهاد

پاكنهاد

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدى

عبدى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمى اردلان

سليمى اردلان

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

فقه شافعي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسعودى صاحب

مسعودى صاحب

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آلتونى آزاد

آلتونى آزاد

حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
وجدى

وجدى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملكى چگنى

ملكى چگنى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهنام

بهنام

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمان نژاد

سليمان نژاد

مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شادمانى

شادمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علائى

علائى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:32:31 PM
Menu