آق‌قلا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آق‌قلا

بى نياز

بى نياز

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درخشنده توماج

درخشنده توماج

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/2/2023 7:22:11 PM
Menu