سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سنقر

حضرتى امير محمد

حضرتى امير محمد

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
واعظى نرگس

واعظى نرگس

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پيره سيد حسين

پيره سيد حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آگهى على رضا

آگهى على رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
استوارى

استوارى

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاكرى على

شاكرى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/29/2023 7:08:14 AM
Menu