مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مس سرچشمه

احمدى حانيه

احمدى حانيه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
جور قاسمى

جور قاسمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميمندى پاريزى فاطمه

ميمندى پاريزى فاطمه

فيزيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:33:10 PM
Menu