ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ريگان

جهش فهرجى

جهش فهرجى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دانشور

دانشور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع ده رضايى

زارع ده رضايى

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زابلى زاده مظفرآبادى

زابلى زاده مظفرآبادى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آژير دهنوى

آژير دهنوى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افرى

افرى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
درمان

درمان

تاريخ / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آبيار

آبيار

مهندسي معماري / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بدرآبادى

بدرآبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روهينا

روهينا

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عيسائى

عيسائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباسزاده

عباسزاده

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
برزنگ

برزنگ

رياضيات وکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فيض الدينى

فيض الدينى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهيكى چه ملكى

شهيكى چه ملكى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
داسار

داسار

علوم قران وحديث / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زابلى زاده غضنفرآبادى

زابلى زاده غضنفرآبادى

اماروکاربردها / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامشاه زاده عباس آباد

غلامشاه زاده عباس آباد

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابيار

ابيار

علوم قران وحديث / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آبيار

آبيار

علوم قران وحديث / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آبيار

آبيار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / مناطق محروم-بومي شرق استان کرمان(بم،ريگان،نرماشير،فهرج)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دستيار حقيقى زهرا

دستيار حقيقى زهرا

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شريك ابادى

شريك ابادى

زمين شناسي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهيكى نيا

شهيكى نيا

باستان شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 10:59:37 PM
Menu