رستم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رستم آباد

زنگى دارستانى

زنگى دارستانى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ابراهيم ابادى مهديه

ابراهيم ابادى مهديه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دهقان دولتى

دهقان دولتى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خير ابادى

خير ابادى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهشتى پور

بهشتى پور

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دادى ده نوى

دادى ده نوى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيم ابادى

ابراهيم ابادى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 8:43:06 AM
Menu