عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر عنبرآباد

محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

7سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
موسوى خليجى

موسوى خليجى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ازاد نجمه

ازاد نجمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
تارمى مطهره

تارمى مطهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پايدار

پايدار

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محسنى نسب

محسنى نسب

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رفيع پور

رفيع پور

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محسنى نسب

محسنى نسب

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مرادكهن

مرادكهن

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جشارى

جشارى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اميرى كهنوج

اميرى كهنوج

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رسائى

رسائى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمديوسفى براورسان

احمديوسفى براورسان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آييژ

آييژ

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عارفى مسكونى

عارفى مسكونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدادادى اسفيجار

خدادادى اسفيجار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سبز بلوچى محسن

سبز بلوچى محسن

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سنجرى نيا

سنجرى نيا

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جهانشاهى

جهانشاهى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شريعتى نيا

شريعتى نيا

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بيارش فاطمه

بيارش فاطمه

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبدالهى انصارى

عبدالهى انصارى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهبودى

بهبودى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جلالى نسب

جلالى نسب

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محسنى نسب ياسر

محسنى نسب ياسر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقبلى جشارى

مقبلى جشارى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلوچ جبالبارزى

بلوچ جبالبارزى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريعتى نيا

شريعتى نيا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمديوسفى

احمديوسفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رسيى

رسيى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عظيمى نيا

عظيمى نيا

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بلوچ محمدرضاخانى

بلوچ محمدرضاخانى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منظرى توكلى سعيد

منظرى توكلى سعيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رخشماه

رخشماه

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درينى

درينى

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائى نژاد

رضائى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسكرى ملك اباد

عسكرى ملك اباد

مترجمي زبان عربي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامى پور محمودآباد

بهرامى پور محمودآباد

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاجيك

تاجيك

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهادر

بهادر

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيلرى

بيلرى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديوسفى

احمديوسفى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلادر

بلادر

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى شاه ابادى

اكبرى شاه ابادى

مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رئيسى فاطمه

رئيسى فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پهلوان درينى مهتاب

پهلوان درينى مهتاب

زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معشوفى

معشوفى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمديوسفى

احمديوسفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حمزه اى نيا

حمزه اى نيا

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاهى مريدى

شاهى مريدى

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملائى عمادآبادى

ملائى عمادآبادى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالارى زاده

سالارى زاده

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسكندرى نسب

اسكندرى نسب

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفرپور عسكرى

صفرپور عسكرى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانشاهى امجزى

جهانشاهى امجزى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
الله الهى

الله الهى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سنجرى درياچه

سنجرى درياچه

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى اميررضا

سعيدى گراغانى اميررضا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نورى زهمكان

نورى زهمكان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خداداى

خداداى

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سكندرى سيف الدينى

سكندرى سيف الدينى

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منصوربهمنى

منصوربهمنى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رودبارى محمود آبادى

رودبارى محمود آبادى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدحسنى لر

محمدحسنى لر

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پاسبان

پاسبان

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كشيتى

كشيتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملائى كمركان

ملائى كمركان

مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ياسى

ياسى

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مشايخى اسفيجار

مشايخى اسفيجار

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شكفته

شكفته

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهروز بيژن آبادى

بهروز بيژن آبادى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بلادنگ

بلادنگ

جغرافيا / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نژند

نژند

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درينى

درينى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيارش

بيارش

مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيلرى

بيلرى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مشكى

مشكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادامجزى

مرادامجزى

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

علوم قران وحديث / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
باقرى نيا

باقرى نيا

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شاهى نژاد

شاهى نژاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى نژاد

حيدرى نژاد

اماروکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

جغرافيا / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بلادر

بلادر

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
در جهانگير

در جهانگير

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

جغرافيا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
صافى صوغانى

صافى صوغانى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:12:11 AM
Menu