چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر چابكسر

فايزه هاشم نژاد

فايزه هاشم نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
رقيه احمدى جيردهى

رقيه احمدى جيردهى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نسرين تقى پور كندسر

نسرين تقى پور كندسر

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موسى مسلمى دوران محله

موسى مسلمى دوران محله

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سينا قاسم نژاد

سينا قاسم نژاد

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ايمان حبيبى قاسم آباد

ايمان حبيبى قاسم آباد

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غزال غسالى

غزال غسالى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرحسين احمديان

اميرحسين احمديان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه موسى زاده مقدم خانسرى

فاطمه موسى زاده مقدم خانسرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عادل بابائى

عادل بابائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خورشيد جيردشتانى

خورشيد جيردشتانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا عبدالله زاده كراتى

زهرا عبدالله زاده كراتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصومه نقى زاده

معصومه نقى زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه نقى زاده

فاطمه نقى زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيدا گل محمدى

شيدا گل محمدى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه شعبانيان اول خانسرى

فاطمه شعبانيان اول خانسرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سارا عليزاده فكجور

سارا عليزاده فكجور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/29/2023 6:56:53 AM
Menu