باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر باغ بهادران

مهدى احمديان

مهدى احمديان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مريم شجاعى

مريم شجاعى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
راضيه بهزادى

راضيه بهزادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سميرا نقدى

سميرا نقدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پويا پولادى

پويا پولادى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نيلوفر صادقى

نيلوفر صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فهيمه صفرى حاجت آقايى

فهيمه صفرى حاجت آقايى

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصيبه ايزدى

نصيبه ايزدى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راحله حسن پور

راحله حسن پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهسا حسن زاده

مهسا حسن زاده

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فاطمه السادات هاشمى

فاطمه السادات هاشمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نسترن صفرى

نسترن صفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهرا ايزدى

زهرا ايزدى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدى صادقى

مهدى صادقى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
راضيه شفيعى

راضيه شفيعى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه رجبى

فاطمه رجبى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرضيه سماعى

مرضيه سماعى

فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سميرا فتاحيان

سميرا فتاحيان

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابوالفضل نجفى

ابوالفضل نجفى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرضيه شفيعى باغبادرانى

مرضيه شفيعى باغبادرانى

باستان شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضا كريميان كليشاد رخى

رضا كريميان كليشاد رخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سپيده مختارى

سپيده مختارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الهام بابايى

الهام بابايى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا قهرمانى

زهرا قهرمانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آريان لفظى

آريان لفظى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم سادات موسوى

مريم سادات موسوى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهسا شفيعى

مهسا شفيعى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امير حسين مختارى

امير حسين مختارى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه صالحى

فاطمه صالحى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غزاله بهادران

غزاله بهادران

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين امينى

حسين امينى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرناز عطايى

فرناز عطايى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرضيه جعفرى

مرضيه جعفرى

علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مريم ضيايى

مريم ضيايى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه محبى

مرضيه محبى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم جعفرى

مريم جعفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا شمسى

زهرا شمسى

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فائزه يوسفى

فائزه يوسفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وحيد خليلى

وحيد خليلى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميد رضا نجفى

حميد رضا نجفى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا جوشن

رضا جوشن

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيلوفر امانى

نيلوفر امانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا مختارى

زهرا مختارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرضيه كاويانى

مرضيه كاويانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه قهرمانى

فاطمه قهرمانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كوثر هادى

كوثر هادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شكيبا درى

شكيبا درى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فائزه مختارى كرچگانى

فائزه مختارى كرچگانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم صفرى

مريم صفرى

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيد محمد رضا صفوى

سيد محمد رضا صفوى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جواد كريمى

جواد كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مينا باقرى

مينا باقرى

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
زهرا صفرى

زهرا صفرى

علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمد امينى

احمد امينى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
روح اله اميرى

روح اله اميرى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 11:03:27 PM
Menu