لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لالي

معصومه رضائى ميرقائد

معصومه رضائى ميرقائد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شاهين حاجى پور

شاهين حاجى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسماعيل احمدى

اسماعيل احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نرگس خدرى

نرگس خدرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسن هزاريان

حسن هزاريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاطفه سليمانى مقدم

عاطفه سليمانى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آرمين هزاريان

آرمين هزاريان

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فرزانه جمالپور

فرزانه جمالپور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حديث حسينوند

حديث حسينوند

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ساناز منجزى جهانگيرى

ساناز منجزى جهانگيرى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على سلجوقى

على سلجوقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم خراسانى

مريم خراسانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
گلنام كريمى

گلنام كريمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد هزاريان

محمد هزاريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم حاجى پور

مريم حاجى پور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميلاد غيبى پور

ميلاد غيبى پور

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پوريا مظفرى بابادى

پوريا مظفرى بابادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرشاد پرويزى

فرشاد پرويزى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افشين محمدى احمد محمودى

افشين محمدى احمد محمودى

فيزيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نوراله كريمى ارپناهى

نوراله كريمى ارپناهى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرزاد احمدى نيك

فرزاد احمدى نيك

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسين بهارى بابادى

حسين بهارى بابادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرامرز محمدحسينى

فرامرز محمدحسينى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سمانه مظفرى بابادى

سمانه مظفرى بابادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدى فاطمى

مهدى فاطمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد رضائى ميرقايد

محمد رضائى ميرقايد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شكيبا احمدى بابادى

شكيبا احمدى بابادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سميه محمدحسينى

سميه محمدحسينى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نگار احمدى ميرقائد

نگار احمدى ميرقائد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سودابه چراغى بابادى

سودابه چراغى بابادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس احمدى

عباس احمدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الهه هزاريان

الهه هزاريان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشاد سلجوقى پبدنى

فرشاد سلجوقى پبدنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه فاطمى

فاطمه فاطمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
انوشيروان كريمى

انوشيروان كريمى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پژمان احمدى ميرقائد

پژمان احمدى ميرقائد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرضيه رضائى ميرقائد

مرضيه رضائى ميرقائد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين دوستانى

حسين دوستانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اقبال خسروى

اقبال خسروى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمال سيفورى

جمال سيفورى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آرمان عبدالهى آرپناهى

آرمان عبدالهى آرپناهى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعيل چراغى

اسماعيل چراغى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمد فرهاديان

احمد فرهاديان

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زهرا سليمانى

زهرا سليمانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سميرا رضائى ميرقائد

سميرا رضائى ميرقائد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 6:07:07 AM
Menu