زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زيدون

سيدعلى موسوى

سيدعلى موسوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مريم براهويى

مريم براهويى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زهره اسدى قلعه گلاب

زهره اسدى قلعه گلاب

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خورشيد حاجى زاده

خورشيد حاجى زاده

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه آقاجرى

فاطمه آقاجرى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا ساداتى

زهرا ساداتى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه غلامرضايى

فاطمه غلامرضايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلثوم رضايى

كلثوم رضايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضوانه خسروانى

رضوانه خسروانى

علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سمانه علامت

سمانه علامت

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/11/2023 1:43:09 AM
Menu