انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر انديمشك

عارف شير مهديه

عارف شير مهديه

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مينا الوندى منش

مينا الوندى منش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدحسين انصارى

محمدحسين انصارى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهسا احمد نيا

مهسا احمد نيا

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اشرف حاجيوند آدينه

اشرف حاجيوند آدينه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نسيم گنجه

نسيم گنجه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مانا بهاروند

مانا بهاروند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على حسن پور

على حسن پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
متين كروندى

متين كروندى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مريم بلدى

مريم بلدى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ريحانه حق جو

ريحانه حق جو

طراحي پارچه -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

هنر
احمد خادم زاده

احمد خادم زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسين كيخا

حسين كيخا

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين نظرى راد

حسين نظرى راد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه مهدى كيا

فاطمه مهدى كيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد شادفر

محمد شادفر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضا ملك محمدى

رضا ملك محمدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسين كرمى گيلاوند

حسين كرمى گيلاوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضا نظرى

رضا نظرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابك بشارت

بابك بشارت

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مه زاد شيخى دزفولى

مه زاد شيخى دزفولى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا تترى

زهرا تترى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاوه نصر الهى

كاوه نصر الهى

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيد شكارى پور

مجيد شكارى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهزاد سديره

بهزاد سديره

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مژگان نجفوند دريكوندى

مژگان نجفوند دريكوندى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدالله محسنى فر

عبدالله محسنى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه اسديان

فاطمه اسديان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نسترن ميرعالى

نسترن ميرعالى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ثناء گنجى

ثناء گنجى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمد پاپى

احمد پاپى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا نقى زاده

رضا نقى زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى بهاروند احمدى

مهدى بهاروند احمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا پوراقبال

رضا پوراقبال

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرتضى باقرى

مرتضى باقرى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ليلا معتمدآريا

ليلا معتمدآريا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
اميد گله دار

اميد گله دار

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيد قادرى منش

سعيد قادرى منش

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام فرخى

الهام فرخى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه عاقل ميررضايى

فرزانه عاقل ميررضايى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه قلاوندى

فاطمه قلاوندى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شبنم شفيعى نسب

شبنم شفيعى نسب

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدعلى طوبائى

سيدعلى طوبائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا قلاوند

زهرا قلاوند

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم غلامى

مريم غلامى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا دفترى

محمدرضا دفترى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سحر فرجى

سحر فرجى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نسيم شهروسى وند

نسيم شهروسى وند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آناهيتا آريانيك

آناهيتا آريانيك

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نرگس جعفرى

نرگس جعفرى

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلشن مولايى

گلشن مولايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا كرد

زهرا كرد

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حديث رشيدى كيا

حديث رشيدى كيا

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا ميچقانى

زهرا ميچقانى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب ميرزاوند

زينب ميرزاوند

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرجس رشنو

نرجس رشنو

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد برومند

محمد برومند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شقايق شاهپورى

شقايق شاهپورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرديس زارعى

پرديس زارعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على قلاوند

على قلاوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على محمدپور

على محمدپور

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميلاد عزيزى خيرآبادى

ميلاد عزيزى خيرآبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حمزه جودكى راد

حمزه جودكى راد

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان ميرچنارى

احسان ميرچنارى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه زنگنه

فاطمه زنگنه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب بگرى

زينب بگرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرزو ميرعالى

آرزو ميرعالى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد زارعى

محمد زارعى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيوا مرادى

شيوا مرادى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوثر اسفنديارى

كوثر اسفنديارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضا رخشان

رضا رخشان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امير رضا ميرزاوند

امير رضا ميرزاوند

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه قلاوند

فاطمه قلاوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه شاهركنى

سيده فاطمه شاهركنى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مريم ديموسه

مريم ديموسه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعيده فرج الهى

سعيده فرج الهى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرداد مهدى پور

مهرداد مهدى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سارا اخزرى

سارا اخزرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آرمين پاپى

آرمين پاپى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نسترن رشيدى نيا

نسترن رشيدى نيا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى مرتضوى راد

مهدى مرتضوى راد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مريم مهاجرنيا

مريم مهاجرنيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا بهادر

زهرا بهادر

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا دهقانى

رضا دهقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه رشنو

فاطمه رشنو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ماهان فرامرزمنش

ماهان فرامرزمنش

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حمزه بكران

حمزه بكران

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ميلاد ميرزاوند

ميلاد ميرزاوند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميد ميرعالى

اميد ميرعالى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:07:09 AM