آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آبادان

زهرا مكارى بهبهانى

زهرا مكارى بهبهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فاطمه خدادادى

فاطمه خدادادى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمد جاسمى زاده

محمد جاسمى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
پرتو محمدى پور

پرتو محمدى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سما راست پيمان

سما راست پيمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا روزمند

زهرا روزمند

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرجان بحريه

مرجان بحريه

علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
سارا خدادادى

سارا خدادادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهسا يزدانى

مهسا يزدانى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيده مريم پورمحمود

سيده مريم پورمحمود

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهسا رضائى آدريانى

مهسا رضائى آدريانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مژده اميرى بهمنشيرى

مژده اميرى بهمنشيرى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احسان بهرامى مقدم

احسان بهرامى مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نيلوفر فزونى

نيلوفر فزونى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه براتى ده كهنه

فاطمه براتى ده كهنه

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معصومه سپهرسبحانى

معصومه سپهرسبحانى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مژده ديلمى حياتى

مژده ديلمى حياتى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليرضا سبتاوى

عليرضا سبتاوى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پريسا عباسى نسب

پريسا عباسى نسب

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شايان دلفيه

شايان دلفيه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حامد فخرى ثوامرى

حامد فخرى ثوامرى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد قره خانى

محمد قره خانى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ساغر موزرى سليمانى

ساغر موزرى سليمانى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه وشاحى طرفى

فاطمه وشاحى طرفى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد امين بهرامى مقدم

محمد امين بهرامى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهه سنائى

الهه سنائى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نفيسه حصارى پور

نفيسه حصارى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيما صفى خانى قلى زاده

شيما صفى خانى قلى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرشته عبدالوند

فرشته عبدالوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم فالى پور

مريم فالى پور

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهشيد محسنى

مهشيد محسنى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فريال خنافره

فريال خنافره

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهناز چاهوشى

مهناز چاهوشى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد رضا ياسرى

محمد رضا ياسرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه شنتيائى

فاطمه شنتيائى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد ابراهيمى

محمد ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محدثه حدپورسراج

محدثه حدپورسراج

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه عظيميان فريدنى

فاطمه عظيميان فريدنى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضا غانمى اصل

رضا غانمى اصل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوثر جميل پور

كوثر جميل پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اردلان توكلى

اردلان توكلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوثر بن رشيد

كوثر بن رشيد

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدسجاد حجتى

محمدسجاد حجتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على فكارى

على فكارى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سناء بحرانى

سناء بحرانى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا رضازاده كاورى

زهرا رضازاده كاورى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زينب رضازاده كاورى

زينب رضازاده كاورى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عليرضا باقرى

عليرضا باقرى

مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فريبا حمزوى

فريبا حمزوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نگار صفاران

نگار صفاران

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على درويشى

على درويشى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيلوفر جوهرى

نيلوفر جوهرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

5سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نگين لطيفى دريس

نگين لطيفى دريس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دانيال برهانى ترك

دانيال برهانى ترك

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرنوش كناركوهى

مهرنوش كناركوهى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم پارياب

مريم پارياب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين عيدان

حسين عيدان

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پويا نصيرى

پويا نصيرى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرمحمد كويش پور

اميرمحمد كويش پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيوا خوب بخت

شيوا خوب بخت

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هانيه لنگريابى

هانيه لنگريابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حامد مصلحى

حامد مصلحى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا حزبه نژاد

عليرضا حزبه نژاد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سحر فروردين

سحر فروردين

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دلارام على دخت

دلارام على دخت

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زينت مطورملاكه

زينت مطورملاكه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد امير بازرگانى

محمد امير بازرگانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سپهر قادرى

سپهر قادرى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابك گازر زاده

بابك گازر زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فريماه هاشم پور

فريماه هاشم پور

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيما خيرى اباديان

نيما خيرى اباديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيد فوجى

سعيد فوجى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هانيه بادپا

هانيه بادپا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسما حدپور سراج

اسما حدپور سراج

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محسن محمدى

محسن محمدى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدامين حياتى

محمدامين حياتى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا فرحانى

زهرا فرحانى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افسانه ابرستان

افسانه ابرستان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفا عبران صفاهى

صفا عبران صفاهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سنا عبران صفاهى

سنا عبران صفاهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرزانه ايزن

فرزانه ايزن

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادق حسين نژاد

صادق حسين نژاد

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه فرهانيان

فاطمه فرهانيان

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا يعقوبى

عليرضا يعقوبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الياس سلامات

الياس سلامات

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارمان احتشام زاده

ارمان احتشام زاده

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم عقابى زادگان

مريم عقابى زادگان

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على كسرائيان

على كسرائيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عارف عابشى پور

عارف عابشى پور

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دنيا بحرانى

دنيا بحرانى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پرستو رابحى

پرستو رابحى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين احمدپور معرف نژاد

حسين احمدپور معرف نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رامين جليليان

رامين جليليان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صوفيه بنيادى

صوفيه بنيادى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد سبزى بلوچ

سجاد سبزى بلوچ

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نويد ابراهيمى مديسه

نويد ابراهيمى مديسه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوثر آلبوغبيش

كوثر آلبوغبيش

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مولود مال گرد

مولود مال گرد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدامين احمدى

محمدامين احمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مصطفى طرف روا

مصطفى طرف روا

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سارا زويداوى

سارا زويداوى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهاسادات معادى

مهاسادات معادى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه كعبى زاده

مرضيه كعبى زاده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيميا زارع مهذبيه

كيميا زارع مهذبيه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرگس سندى

نرگس سندى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهه عليخانى

الهه عليخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرنيان اسفندمز

پرنيان اسفندمز

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سروش طيب زاده

سروش طيب زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه دريس

فاطمه دريس

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيده كوثر بلادى

سيده كوثر بلادى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شقايق زائرسليمانى

شقايق زائرسليمانى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائقه وهام

فائقه وهام

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا باوى

زهرا باوى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سحر منصورى

سحر منصورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدعلى زمانى بهره ور

محمدعلى زمانى بهره ور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خديجه جميلى

خديجه جميلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر حمزوى

نيلوفر حمزوى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدمحمدجواد موسوى

سيدمحمدجواد موسوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارينا سالارى

سارينا سالارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

4سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينب مهدويان پور

زينب مهدويان پور

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راضيه نوروزى

راضيه نوروزى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يونس خواجه ئيان

يونس خواجه ئيان

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمد ناصرى

احمد ناصرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا طلاورى

زهرا طلاورى

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه خنفرى

فاطمه خنفرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محبوبه بغلانى

محبوبه بغلانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهيمه تركارانى

فهيمه تركارانى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمزم عبداليان پور

زمزم عبداليان پور

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده صفا سيادت

سيده صفا سيادت

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امين عباس دخت

امين عباس دخت

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نگين ملاعليزاده نصارى

نگين ملاعليزاده نصارى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرنگ مرتضويان

بهرنگ مرتضويان

ادبيات نمايشي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
نجات بغلانى

نجات بغلانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سجاد حيدرى گودرزى

سجاد حيدرى گودرزى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدصادق آبادى

محمدصادق آبادى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احلام دلگرم

احلام دلگرم

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نگين حردانى

نگين حردانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدامين سبيعى

محمدامين سبيعى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد مجيد موسوى محمدنژاد

سيد مجيد موسوى محمدنژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرزان فهيمى پور

فرزان فهيمى پور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا سورانى

عليرضا سورانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اناهيتا مالكى

اناهيتا مالكى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شقايق سلطانى

شقايق سلطانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نرگس جرفى

نرگس جرفى

فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پريسا ملك ابادى زاده

پريسا ملك ابادى زاده

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عاطفه درتاج

عاطفه درتاج

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هادى حلمى زاده

هادى حلمى زاده

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على باقرى

على باقرى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده هدى معين

سيده هدى معين

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مائده كشورى

مائده كشورى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على شريفى پور

على شريفى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اتوسا سركارزاده

اتوسا سركارزاده

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوثر شغيب

كوثر شغيب

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهرناز طباطبايى

مهرناز طباطبايى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرنيان بلاواسى

پرنيان بلاواسى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سهيل ملائى

سهيل ملائى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نساء صادقى

نساء صادقى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
راحيل عيسى نژاد

راحيل عيسى نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نرگس علوانى

نرگس علوانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب خادمى

زينب خادمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميررضا شهروئى

اميررضا شهروئى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرخنده رحيمى خشوئى

فرخنده رحيمى خشوئى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پرنيا يوسفى

پرنيا يوسفى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ويدا سلج محمودى

ويدا سلج محمودى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضا دارم

رضا دارم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرضيه پاپى

مرضيه پاپى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاطفه قلطه

عاطفه قلطه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خلود بدرانى

خلود بدرانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حديث عليپور

حديث عليپور

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه حسن پور

فاطمه حسن پور

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد احمدپور

محمد احمدپور

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا مسگر اصل

زهرا مسگر اصل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهسا رضاپور

مهسا رضاپور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى تفضلى

مهدى تفضلى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پريسا اسماعيل زاده

پريسا اسماعيل زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضا فرزام نژاد

رضا فرزام نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هادى مقدم

هادى مقدم

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حميدرضا هندالى

حميدرضا هندالى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پريسا غلاميان پور

پريسا غلاميان پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
بهاره مظفرى

بهاره مظفرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيما حسينى

نيما حسينى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اليكا على دادى

اليكا على دادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرضيه احمدى

مرضيه احمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسين صالح بچارى

حسين صالح بچارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نرگس قنواتى

نرگس قنواتى

ادبيات نمايشي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
الهام بغلانيان

الهام بغلانيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منا نصيفى بنى طرفى

منا نصيفى بنى طرفى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
على هاشمى شهركى

على هاشمى شهركى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه محيسن

فاطمه محيسن

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
حسين نوذرى

حسين نوذرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پريسا زارع مويدى

پريسا زارع مويدى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
كيميا افشارى بهبهانى زاده

كيميا افشارى بهبهانى زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 6:56:22 AM
Menu