بالاده كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بالاده كازرون

محمد اكبرى

محمد اكبرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد اردشيرى

محمد اردشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد هوشنگى

سعيد هوشنگى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجتبى توكلى نيا

مجتبى توكلى نيا

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفر شهبازى

جعفر شهبازى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:37:06 PM
Menu