شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرجديد هشتگرد

مير ميلاد شكورى

مير ميلاد شكورى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
زهرا سيدكريمى

زهرا سيدكريمى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد جواد سرعتى

محمد جواد سرعتى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زينب سعيدى مهر

زينب سعيدى مهر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد محبى

محمد محبى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سارينا سفيدگر

سارينا سفيدگر

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهسا خودسوز

مهسا خودسوز

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آرمان دربندى

آرمان دربندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آرش داوودى

آرش داوودى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پرهام معصومى

پرهام معصومى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا اصل روستا

رضا اصل روستا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرمين آذين فر

آرمين آذين فر

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمد طيبى

احمد طيبى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد قرنلى

ميلاد قرنلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نازنين دانشور محرمى

نازنين دانشور محرمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سجاد على نژاد اقدم

سجاد على نژاد اقدم

علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سيما ممقانى زاده

سيما ممقانى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد خليل زاده

محمد خليل زاده

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهشيد معدنى

مهشيد معدنى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا امينى

زهرا امينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرهام بختيارى

پرهام بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسان افكارى

احسان افكارى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدحسين قليزاده

محمدحسين قليزاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرحسين اسلامى

اميرحسين اسلامى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى ميرزايى

مهدى ميرزايى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرضا كوكبى

محمدرضا كوكبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هادى گل وردى

هادى گل وردى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موژان ايمانى

موژان ايمانى

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على شاهدوستى

على شاهدوستى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محسن درودگريان

محسن درودگريان

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گلاويژ ناصرروستا

گلاويژ ناصرروستا

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على داورى

على داورى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضا هادى زاده ولمى

رضا هادى زاده ولمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيك قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:39:29 AM
Menu