كلارآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلارآباد

مهسا رضايى ديورودى

مهسا رضايى ديورودى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رومينا داودپور

رومينا داودپور

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مائده زرودى

مائده زرودى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سجاد رمضانى

سجاد رمضانى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد حسن خانى گوابرى

محمد حسن خانى گوابرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/3/2023 11:55:33 AM
Menu