بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بدره

زهرا آبلى

زهرا آبلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهره باباخانى

زهره باباخانى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسما رحيمى

اسما رحيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا آگاهى

زهرا آگاهى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده خديجه هاشمى نژاد

سيده خديجه هاشمى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهره كاظمى

زهره كاظمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:39:22 AM
Menu