بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندر خمير

سيده خاشعه قتالى

سيده خاشعه قتالى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
امير ساحلى زادگان

امير ساحلى زادگان

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهير خنياكر

زهير خنياكر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا زاهدى

زهرا زاهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پريا ملايى

پريا ملايى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده فاخره قتالى

سيده فاخره قتالى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى ديولاخ

مهدى ديولاخ

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زينب مرادى

زينب مرادى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ناديه جعفرى

ناديه جعفرى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد محمد مهدى فتالى

سيد محمد مهدى فتالى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيد دورنگاه

سعيد دورنگاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه صابرى

فاطمه صابرى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
6/3/2023 10:41:01 AM
Menu